Zapraszamy do rozmowy o rozwoju planów finansowych twojej firmy. Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) mają już pewne ustalone potrzeby i procesy, a jednocześnie przestrzeń na ich optymalizację. Możemy wesprzeć dalszy rozwój Twojej firmy oferując:

Księgowość

Księgowość z rozwiniętą analityką, pozwalającą monitorować rozkład kosztów i przychodów w firmie.

Kadry i płace

Kadry i płace zabezpieczające potrzeby i prawa Twoich pracowników.

Przygotowywanie plików JPK

Przygotowywanie plików JPK zapewniające zgodność z rosnącymi wymaganiami sprawozdawczymi.

Wdrożenia systemów ERP

Pomoc w wyborze lub wdrożeniu systemu finansowego. Dodatkowe
wsparcie dokładnie wtedy, kiedy go potrzebujesz.

Due diligence

Solidny przegląd przegląd planowanych inwestycji opierający się o analizę ich
rentowności uwzględniającą potencjalne szanse oraz zagrożenia.

Zwroty VAT

Analiza zaraportowanych podatków oraz wsparcie przy składaniu wniosków o zwrot
VAT.

Kontroling

Tworzenie i monitorowanie wykorzystania budżetu, przygotowywanie rachunku
przepływów pieniężnych w celu utrzymania płynności finansowej.

Audyt procesów finansowych

Oferujemy świeżą, niezależną perspektywę, która jest często
najbardziej efektywną drogą do uporządkowania wszystkich procesów.