Młodym firmom rozpoczynającym swoją działalność (start-up) wystarczy na początek podstawowa księgowość, ale ich potrzeby potrafią błyskawicznie ulegać zmianie w bardzo krótkim czasie, będąc wypadkową ich dynamicznego rozwoju. Dlatego wprowadzenie najlepszych praktyk od samego początku szybko może okazać się mądrym ruchem – rzetelna księgowość to najlepsza inwestycja, która zwraca się w szybkim czasie.

Księgowość i podatki

Zabezpieczenie potrzeb w tych obszarach od dnia zero. Nawet tych, o
których mogłeś nie miałeś pojęcia.

Finansowanie

Pomoc w zdobywaniu dotacji i korzystaniu z ulg podatkowych oraz ich
poprawne rozliczanie.

Kadry i płace

Na dobry początek bycia odpowiedzialnym pracodawcą.

Budżetowanie

Tworzenie pierwszego budżetu dla zapewnienia zdrowia finansowego Twojej
firmy.

Modelowanie wyceny usług

Wsparcie przy kalkulacji właściwego cennika, uwzględniające
wahania rynkowych wskaźników.

Zakładanie spółek

Analiza i doradztwo w wyborze najkorzystniejszej formy prowadzenia
działalności gospodarczej.

Obieg dokumentów

Wprowadzenie rozwiązań pozwalających opanować rosnącą liczbę
wyciągów bankowych, paragonów, faktur.

Elastyczne doradztwo

Dopasowane do twoich potrzeb zanim nadejdzie czas na wsparcie w
pełnym zakresie.

Rachunek przepływów pieniężnych

Analiza płynności finansowej firmy, żeby nigdy nie
wymknęła się spod kontroli.