Mosaic Experts logo
Non-profit, stowarzyszenia, fundacje

Sprawozdawczość roczna organizacji OPP za 2021 rok

Co to jest status OPP? Terminy dot. sprawozdań finansowych za 2021 rok. Baza sprawozdań OPP. Sprawozdanie merytoryczne OPP. Konsekwencje niezłożenia sprawozdania OPP w terminie.